KAMPENI YA KUTEMBELEA VYOMBO VYA HABARI
KAMPENI YA KUTEMBELEA VYOMBO VYA HABARI
Redio na televisheni ni njia mojawapo tunayoitumia PESACO kutoa elimu ya usalama barabarani. Njia hii inasaidia sana kurahisisha shuguli zetu na pia inasaidai kuifikia hadhira kubwa kwa wakati mmoja. Tukumbuke kuwa sheria ya usalam barabarani inatambua makundi sita ya watumia barabara, ambayo ni watembea kwa miguu, madereva, abiria, wapanda baiskeli, wapanda pikipiki na wasukuma mikokoteni. Hivyo kwa kutumia media campaign tunafanikiwa  kufikai karibu makundi yote. Mpaka sasa tumefanikiwa kufanya media campaign kwenye vituo mbali mbali vya redia mfano TBC FM, KISS FM, CAPITAL REDIO Na UHURU REDIO. Lakini pia tumefanikiwa kufanya kipindi kwenye televisheni, mfano televishen ya CHANEL 10 Tumefanikiwa kutoa mada mbali mbali katika redia na televisheni, mada zinazolenga kundi moja moja na mada za jumla. Mada tulizofanikiwa kutoa ni kama
  1. Udereva wa kujihami
Mada hii hasa imelenga madereva. Madereva wamepata kufahamu maana ya udereva wa kujihami na sifa za dereva anaeendesha kwa kuzingatia falsafa ya udereva wa kujihami. Lakini pia katika mada hii madereva wamepata kujua njia za kuzuia ajali isitokee pamoja na wajibu wa dereva ajali inapotokea. Kipindi hiki kilitolewa kwenye redio TBC FM kipindi cha (usalama barabarani)
  1. Haki na wajibu wa mwenda kwa miguu
Mada  hii hasa imelenga waenda kwa miguu. Katika mada hii waenda kwa miguu wamepata elimu ya kutumia barabara kama inavyotakiwa na sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973 namba 30. Mbali na hapo waenda kwa miguu wamepata elimu ya naman nzuri ya kuvuka barabara, sehemu salama pa kuvuka na sehemu ambayo siyosalalam kuvuka na mwisho wamefundishwa jinsi ya kutembea na mtoto barabarani na jinsi ya kuvuka na mtoto kwenyre vivuko vya waenda kwa miguu. Mada hii ilitolewa kwenye televisheni ya chanel 10 kipindi cha Baragumu.
  1. Haki na wajibu wa dereva.
Mada hii pia imelenga kikundi cha madereva barabarani. Katika mada hii madereva wamekumbushwa wajibu wao wa kujua afya yao kabla ya kuendesha chombo cha moto na uzima wa chombo chenyewe. Mbali na hapo wamefundishwa kuzijua, kuzitii, na kuzitumia sheria, kanunia na taratibu zote za usalama barabarabni. Mada hii ilitolewa kwenye kipindi cha morning jam ya Capital redia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PESACO TANZANIA